Yen Tran

Associate

Yen is a lawyer at Arnold Thomas & Becker Injury Lawyers and leads our Vietnamese injury law practice.

Yen prides herself in being able to assist clients who have been injured at work, as a result of a motor vehicle accident or in a public place. Yen tempers her compassion towards her clients with honest and practical legal advice to ensure that her clients understand the necessary steps in their claim and are able to promptly access their entitlements and compensation.

Whilst studying Law, Yen volunteered extensively at several Victorian community legal centres. In addition to Yen’s work experience with her family’s businesses growing up, Yen credits her ability to relate to clients with diverse backgrounds and often complex legal issues to her unique and varied experiences whilst volunteering.

As a second generation Vietnamese Australian who grew up with four older siblings and non-English speaking working class parents, Yen experienced the countless obstacles her family faced due to their limited education and English.  Out of necessity, Yen gained the confidence to help interpret, negotiate and advocate for her family and from there, her passion for advocacy and social justice began.

———————————————————————————————————————————————————

Cô Yến là luật sư làm việc tại công ty Arnold Thomas & Becker Lawyers và cô lãnh đạo đội Phụ trách Thương Tích cho Người Việt của chúng tôi

Cô Yến tự hào vì có thể hỗ trợ thân chủ bị thương tích tại nơi làm việc, do tai nạn xe cộ hay ở nơi công cộng. Yến tự hướng lòng trắc ẩn đối với thân chủ của mình bằng những cố vấn pháp lý một cách thật lòng và thiết thực để đảm bảo thân chủ của cô hiểu các bước cần thiết trong đơn đòi bồi thường của họ và để họ có thể nhanh chóng nhận được các quyền lợi và khoản bồi thường của họ.

Trong khi học Luật, cô Yến đã làm thiện nguyện tại một số trung tâm pháp lý cộng đồng ở Victoria. Ngoài những kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp của gia đình đang trên đà phát triển, cô Yến cho rằng cô có được kỷ năng quan hệ với thân chủ từ nhiều nguồn gốc khác nhau và các vấn đề pháp lý phức tạp nhờ những trải nghiệm đa dạng và độc đáo của cô khi làm việc thiện nguyện.

Là một người Úc gốc Việt thế hệ thứ hai, sanh trưởng trong gia đình với bốn anh chị em mà cha mẹ thuộc tầng lớp lao động không nói tiếng Anh, Yến đã trải qua vô số trở ngại mà gia đình cô gặp phải do trình độ học vấn và tiếng Anh hạn chế. Từ nhu cầu thiết yếu, Yến đã tự tin hơn để giúp thông dịch, thương lượng và biện hộ cho gia đình và từ đó, niềm đam mê cho việc vận động cho tha nhân và công bằng xã hội của cô bắt đầu.